XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny – területi válogató

A verseny területi válogatóját 2019. október 17-én, 10.00 órától rendezzük a Simonffy teremben. Jelentkezési lap a cikkben letölthető. A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 23.

A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsőfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon. Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be). A bizonyítvány másolatát ebben a korcsoportban a nevezési laphoz mellékelni kell.

Megjelent a 2020. évi zeneiskolai szolfézsverseny kiírása
X. Országos Verseny a Továbbképző Évfolyamokra Járó Tanulók Számára – DEBRECENI TERÜLETI VÁLOGATÓ